Bc. Andrea Michálková

Diplomová práce

Sociální práce na Úřadu práce ČR

Social work at The Employment agency of Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena několika částí. První z nich je teoretická část. V úvodní kapitole je charakterizován Úřad práce České republiky. Další kapitola definuje nepojistné sociální dávky, což znamená dávky osob se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory a podrobněji dávky pomoci v hmotné nouzi. V podkapitole je pak krátce definován pojem sociální práce a sociální pracovník. Druhá …více
Abstract:
Dissertation is divided into several parts. First of them is Theoretic part. In introductory chapter we characterise functioning of The Employment agency of Czech Republic. Next chapter defines uninsurable social allowances which means benefits for disabled citizens, governmental social benefits and we characterise benefits of material need in detail. Another chapter is about work conditions of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková
  • Oponent: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií