Bc. Hana Lišková

Diplomová práce

Ekonomický dopad převodu výplaty sociálních dávek z obcí na úřad práce: z pohledu konkrétní obce a místně příslušného úřadu prace

Economic impact of the transfer of social benefits from municipalities to employment office: from the perspective of the municipality and local employment office
Anotace:
Předmětem diplomové práce je identifikace dopadů, jež vznikly změnou systému, kdy došlo k převodu výplaty sociálních dávek z obecních úřadů na místně příslušné úřady práce. Teoretická část se zabývá reformou veřejné správy s ohledem na sociální politiku, systémem sociálního zabezpečení od roku 1989 a vývojem systému sociálních dávek od téhož roku. Po teoretickém základu navazuje část praktická, která …více
Abstract:
The subject of the theses is to identify impacts caused by the change of the system when there was the transferring of social benefits from municipalities to local employment offices. Theoretical basis deals with the public administration reform considering social policy, with the social security system since 1989 and with the development of the system of social benefits since 1989 as well. Right after …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Lenka Matějová
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta