Lukáš Roman

Bachelor's thesis

Psychická zátěž u žáků 2. stupně základní školy při diagnostickém ústavu

Psychological Stress with Senior Elementary School Pupils of the Youth Detention Centre
Abstract:
Cílem teoretické části bakalářské práce je shromáždit a uspořádat důležité informace týkající se problematiky školní psychické zátěže se zaměřením na žáky 2. stupně základní školy při diagnostickém ústavu. Praktická část má za úkol zjistit, jak subjektivně tito studenti vnímají psychickou zátěž v prostředí základní školy při diagnostickém ústavu a jak se s ní vyrovnávají. Zjistit, jak tuto skutečnost …more
Abstract:
The objective of the theoretical part of the bachelor thesis is to gather and organize important information related to the problematics of school-related stress. The focus is on the senior elementary school students who are studying in youth detention centres. The practical part is aiming to find out how these students subjectively perceive psychological stress in the school environment at the youth …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě