Bc. Jan Cibulka

Diplomová práce

Změna organizace dopravy na vybrané křižovatce v Mladé Boleslavi

Change the organization of transport on selected crossroads in Mladá Boleslav
Anotace:
Práce se zabývá analýzou organizace dopravy na křižovatce ulic Pražská x Viničná x Nádražní. Na základě dopravního průzkumu autor provedl výpočet intenzity dopravy, následně kapacity křižovatky. Cílem práce je navrhnout opatření, která zvýší bezpečnost na vybrané křižovatce.
Abstract:
The work concerns traffic organization at the crossroad of streets Pražská x Viničná x Nádražní. The author made a traffic survey and calculated traffic intension, then the crossing capacity. The aim of the thesis is to propose measures that will increase safety at selected intersections.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cibulka, Jan. Změna organizace dopravy na vybrané křižovatce v Mladé Boleslavi. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera