Vladislav Mátl

Bachelor's thesis

Historie a současnost těžby v Lomu Žulová IV

History and present mining in Granite Quarry IV
Anotácia:
Práce se v úvodní části zaměřuje na popis povrchového lomu pro těžbu žuly Žulová IV. a na seznámení se s jednotlivými postupy blokové těžby kamene v historii a současnosti. Z postupů jsou podrobněji popsány trhací práce malého rozsahu. Rovněž je zde seznámení se současným technickým vybavením lomu. Velká část práce je věnována návrhu na rozšíření těžby, která má velký vliv na budoucí rozvoj lomu. Jsou …viac
Abstract:
In its first part the thesis focuses on the description of the open cast granite mine Žulová IV. and the intruduction of the individual procedures of the block mining of rock in the past and nowadays. The procedures include a detailed description of extracting the granite in small amounts and also the current equipment of the mine. A significant part of the thesis deals with the plan of extending the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedúci: Mária Jarolimová
  • Oponent: Jiří Hocz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava