Bc. Petra Čuboňová

Diplomová práce

Výchovné problémy na nižších sekundárních školách při výuce rodinné výchovy

Educational problems at lower secondary schools during the lessons of Family Education
Anotace:
Diplomová práce „Výchovné problémy na nižších sekundárních školách při výuce rodinné výchovy“ pojednává o aktuálním problému současnosti, který se dotýká každého pedagoga, a to nejen na úrovni nižší sekundární školy. Úkolem diplomové práce je zjistit, za pomoci metody dotazníku a metody standardizovaného rozhovoru, realizované s pedagogy předmětu rodinná výchova vyučujícími na nižších sekundárních …více
Abstract:
Diploma thesis „Educational problems at lower secondary schools during the lessons of Family Education “deals with nowadays problem, which concerns every educationalist not only on the level of lower secondary school. The aim of diploma thesis, on the basis of questionnaire and the method of standardized interview realized with the teachers of Family Education at lower secondary school, to find what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta