Theses 

Marketingová strategie, marketingový mix, SWOT analýza, uvedení případové studie firmy Biotherapy, s.r.o. – Štěpánka Adamcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Štěpánka Adamcová

Bakalářská práce

Marketingová strategie, marketingový mix, SWOT analýza, uvedení případové studie firmy Biotherapy, s.r.o.

Marketing Strategies, Marketing Mix, SWOT Analysis, Introduction of a Case Study of Firm Biotherapy, s.r.o.

Anotace: Bakalářská práce poukazuje na důležitost volby strategie podniku nezbytné pro přežití firmy v stále sílícím konkurenčním prostředí zdravotnictví. Na konkrétní případové studii společnosti Biotherapy dokazuje, že bez komplexního a efektivního marketingového přístupu k trhu dnes již dlouhodobě úspěšně podnikat nelze. Chce-li společnost nejen přežít, ale rozvíjet se, je nezbytné, aby dodržovala doporučení vyplývající z teorií managementu a marketingu. Případová studie zhodnotila skutečný aktuální stav společnosti Biotherapy, pomocí analýzy konkurenčního prostředí a SWOT analýzy nastavila cíle pro rok 2010, poukázala na slabé a silné stránky a na základě zjištěných skutečností navrhla marketingovou strategii k jejich dosažení. Případová studie rovněž ukazuje, že tak, jak se neustále vyvíjí okolní svět, tak je i neustále potřeba za pomocí moderních marketingových nástrojů hledat nové cesty k oslovení a uspokojení zákazníka .

Abstract: Bachelor thesis highlights the importance of the choice of business strategy necessary for the survival of company in the intensification of competitive health care. The specific case study of Biotherapy proves that without a comprehensive and effective marketing approach to the market is impossible to make a long-term successful business today. If the company wants not only to survive but also to thrive, it is essential that the recommendations arising from the theories of management and marketing are kept. Case study evaluated the actual current state of Biotherapy, by analyzing of the competitive environment and SWOT analysis has set targets for year 2010, highlighted the strengths and weaknesses and based on established facts proposed marketing strategy to achieve them. The case study also shows that as the outside world is constantly evolving, so is a continuing need for using modern marketing tools to find new ways to talk and to satisfy customer.

Klíčová slova: zákazník, zdravotnictví, SWOT

Keywords: customer, health care, SWOT

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2010
  • Vedoucí: František Kovář
  • Oponent: Petr Dejm

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20133


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:09, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz