Štěpánka Adamcová

Bakalářská práce

Marketingová strategie, marketingový mix, SWOT analýza, uvedení případové studie firmy Biotherapy, s.r.o.

Marketing Strategies, Marketing Mix, SWOT Analysis, Introduction of a Case Study of Firm Biotherapy, s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce poukazuje na důležitost volby strategie podniku nezbytné pro přežití firmy v stále sílícím konkurenčním prostředí zdravotnictví. Na konkrétní případové studii společnosti Biotherapy dokazuje, že bez komplexního a efektivního marketingového přístupu k trhu dnes již dlouhodobě úspěšně podnikat nelze. Chce-li společnost nejen přežít, ale rozvíjet se, je nezbytné, aby dodržovala doporučení …více
Abstract:
Bachelor thesis highlights the importance of the choice of business strategy necessary for the survival of company in the intensification of competitive health care. The specific case study of Biotherapy proves that without a comprehensive and effective marketing approach to the market is impossible to make a long-term successful business today. If the company wants not only to survive but also to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2010
  • Vedoucí: František Kovář
  • Oponent: Petr Dejm

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20133