Štěpánka Adamcová

Bachelor's thesis

Marketingová strategie, marketingový mix, SWOT analýza, uvedení případové studie firmy Biotherapy, s.r.o.

Marketing Strategies, Marketing Mix, SWOT Analysis, Introduction of a Case Study of Firm Biotherapy, s.r.o.
Abstract:
Bakalářská práce poukazuje na důležitost volby strategie podniku nezbytné pro přežití firmy v stále sílícím konkurenčním prostředí zdravotnictví. Na konkrétní případové studii společnosti Biotherapy dokazuje, že bez komplexního a efektivního marketingového přístupu k trhu dnes již dlouhodobě úspěšně podnikat nelze. Chce-li společnost nejen přežít, ale rozvíjet se, je nezbytné, aby dodržovala doporučení …more
Abstract:
Bachelor thesis highlights the importance of the choice of business strategy necessary for the survival of company in the intensification of competitive health care. The specific case study of Biotherapy proves that without a comprehensive and effective marketing approach to the market is impossible to make a long-term successful business today. If the company wants not only to survive but also to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2010
  • Supervisor: František Kovář
  • Reader: Petr Dejm

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20133