Bc. Klára Benešová

Master's thesis

Využití a vliv arteterapie při reedukaci poruch chování a emocí

Utilization end impact arttherapie at rectification maltfunction behavior end emotion
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá působením arteterapie na osobnost dětí a mládeže s poruchami chování a emocí, a jejím pozitivním ovlivňováním procesu reedukace těchto poruch. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem dokáže arteterapie ovlivňovat reedukaci poruch chování a působit tak na správný vývoj osobnosti. Práce se skládá ze čtyř kapitol. Kapitoly 1. – 3. se věnují teoretickému vymezení základních poznatků …viac
Abstract:
This papae focuses on the effects of artetherapy to the personality childern and teenagers with behavioral and etotional disorders, and the positive influence to the process of reedukacation of these disorders. Main goal of this thesis was to find out how artetherapy can affect behavior of reeducation and caused proper development of the personality. Final thesis contains four chapters. Chapters 1 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta