Ing. Tomáš Vildomec

Diplomová práce

Strategická analýza podniku

Strategic Analysis of an Enterprise
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Strategická analýza podniku“ je provedení kompletní strategické analýzy vybraného podniku s cílem formulace vhodné podnikové strategie. Teoretická část práce popisuje především význam strategického řízení v podniku a proces tvorby strategické analýzy. Praktická část analyzuje vnější a vnitřní prostředí zvoleného podniku, identifikuje jeho klíčové zdroje a schopnosti a nalézá …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis “Strategic Analysis of an Enterprise” is to accomplish a complete strategic analysis of a chosen enterprise with an objective to formulate a suitable company strategy. The theoretical part describes primarily the purpose of strategic management in a company and the process of creating a strategic analysis. The practical part analyzes external and internal environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viliam Záthurecký, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství