Bc. Martina Řehůřková

Diplomová práce

Využití dat Landsat a Sentinel-2 pro sledování změn v krajině Mostecké pánve

Using Landsat and Sentinel-2 data to monitor temporal changes of landscape in Most Basin
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem krajiny Mostecké pánve se zaměřením na těžební oblasti čtyř povrchových velkolomů (Bílina, ČSA, Vršany a Tušimice). U povrchové těžby je možné v průběhu let pozorovat výrazné změny ve využívání území. Cílem práce bylo pomocí dálkového průzkumu Země identifikovat plochy související s povrchovou těžbou a zhodnocení jejich vývoje. Mimo samotnou oblast těžby jde v tomto …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of the landscape of the Most Basin with a focus on the mining areas of four surface quarry (Bílina, ČSA, Vršany and Tušimice). In surface mining is possible to see significant changes in land use. The aim of the thesis was to identify areas related to surface mining and to evaluate their development using the remote sensing. Outside of the mining area itself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2018
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta