Mgr. Sabina Prokopová

Bachelor's thesis

Program psychosociální péče o pacientky s poruchami příjmu potravy na jednotkách intenzivní psychiatrické péče

The program of psychosocial care for patients with eating disorders in intensive psychiatric care
Abstract:
Cílem práce je představit program psychosociální péče o pacientky s poruchami příjmu potravy na jednotkách intenzivní psychiatrické péče. Teoretická část práce předkládá základní informace o poruchách příjmu potravy a charakterizuje pacientky s tímto onemocněním zejména z pohledu komplikací, které jim do života poruchy příjmu potravy přináší. Další kapitoly pojednávají o dosavadních programech péče …more
Abstract:
The purpose of this thesis is presenting program of psychosocial care for patients with eating disorders in intensive psychiatric care. Theoretical part brings basic information about Eating Disorders and also characteristic of these patients especially in connection with their complication due to these disorders. The next chapters are about actual health programs of care for these patients and also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta