Štěpán ČERVENKA

Bakalářská práce

Klient-server aplikace pro výměnu šifrovaných dat

Client-server application for encrypted data exchange
Anotace:
Práce se zabývá vývojem klient-server aplikace v programovacím jazyku Java, která slouží jako framework ověřující uživatelsky vytvořené kryptografické algoritmy pro šifrování, kontrolu integrity a digitální podpis. V první části práce popisuje možnosti implementace síťových aplikací a kryptografických algoritmů v jazyku Java. Ve druhé části je představen konkrétní protokol a validace uživatelsky vytvořených …více
Abstract:
The subject of this thesis is an implementation of a client-server application in Java which serves as a framework verifying algorithms for encrypting, integrity checking, and a digital signature created by users of the program. The first part of the paper describes how to implement a network application and cryptographic algorithms in Java. In the second part there is introduced the protocol of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Martínek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERVENKA, Štěpán. Klient-server aplikace pro výměnu šifrovaných dat. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma