Mgr. Lenka Flašíková

Bakalářská práce

Optimalizace organizační struktury podniku

Optimalization of organization structure of the company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhy na zlepšení organizační struktury vybraného podniku. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, kdy se první část zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti organizování a organizační struktury. V dnešní době neexistuje jediná univerzální organizační struktura aplikovatelná na všechny společnosti, proto je důležité zkoumat vždy konkrétní prvky a faktory …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to analyze and suggest changes of the organizational structure of a selected company. The first part of the thesis discusses the theoretical basis of organizational knowledge and typical organizational structures. Since there is no one universally applicable structure, the thesis specifically focuses on different aspects and factors that influence organizational structures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta