Ing. Katarína Villínová

Bakalářská práce

International Project Management- Organizational Structure

International Project Management- Organizational Structure
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce “Management mezinárodního projektu- Organizační struktura“ je, ako už názov napovedá, analyzovať organizačnú štruktúru vybraného medzinárodného projektu. Prvá časť poskytuje teoretické východisko k tomuto problému, ako aj kritéria, ktoré sú použité k posúdeniu organizačnej štruktúry. Praktická časť sa sústredí na projekt HELPS, ktorý je medzinárodným projektom s partnermi zo …více
Abstract:
The aim of the thesis “International Project Management- Organizational Structure” is, as the name already indicates, to analyse the organizational structure of a selected international project. The first part provides the theoretical background to this issue as well as criteria that are used to assess the organizational structure. The practical part focuses on the HELPS project, which is an international …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management