Bc. Gabriela Richterová

Diplomová práce

Spokojenost zaměstnanců vybrané neziskové organizace s vybranými faktory pracovní spokojenosti

Work satisfaction of employees in concrete non-governmental organisation with factors of work satisfaction
Anotace:
Tématem diplomové práce je pracovní spokojenost zaměstnanců neziskové organizace. Cílem práce je zjistit, jak jsou zaměstnanci dané organizace na sledovaných pracovních pozicích spokojeni s jednotlivými aspekty vybraných vnějších faktorů pracovní spokojenosti. Pracovní spokojenost představuje globální postoj k jednotlivým aspektům faktorů pracovní spokojenosti, vyjadřuje vztah pracovníka k jeho organizaci …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the job satisfaction of employees of non-profit organization. The goal is to find out how the employees of the given organization on the specific job position are satisfied based on chosen external factors of the job satisfaction and its aspects. Job satisfaction represents the global attitude to the individual job satisfaction factor, expresses the relation between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií