Theses 

Adaptace osob se středně těžkým mentálním postižením v prostředí letního pobytového tábora pro osoby s mentálním postižením – Bc. Veronika Chudáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika Chudáčková

Diplomová práce

Adaptace osob se středně těžkým mentálním postižením v prostředí letního pobytového tábora pro osoby s mentálním postižením

Adaptation of people with moderate intellectual disability in a summer camp for people with mental disabilities

Anotace: Diplomová práce se zabývá procesem adaptace osob se středně těžkým mentálním postižením v prostředí letního pobytové tábora pro osoby s mentálním postižením. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je zaměřena primárně na mentální postižení přesněji na středně těžké mentální postižení. Popisuje osobnost jedince s mentálním postižením. Ve dvou případech u zkoumaných jde o postižení Downovým syndromem, kterému je zde věnována jedna z podkapitol. Další kapitola specifikuje pojem adaptace, jeho problematiku ve spojení s mentálním postižením. Teoretickou část uzavírá kapitola o možnostech využití volného času jedinců s mentálním postižením a o organizaci tábora. Empirická část je věnována výzkumnému šetření. Využita je kvalitativní metodologie. Klade si za cíl analyzování adaptace osob s mentálním postižením na uvedené prostředí. Kapitolu uzavírá doporučení pro speciálněpedagogickou praxi.

Abstract: My master's thesis deals with a process of adaptation of persons with moderate intellectual disability to an environment of a summer camp for persons with intellectual disability. The thesis is divided into a theoretical part and an empirical part. The theoretical part primary focuses on intellectual disability more on moderate intellectual disability. It describes an individual with intellectual disability. There are two causes which research Down syndrome which I have dedicated one part. Another chapter specifies a word adaptation, its problems in connection of intellectual disability. The chapter of possibilities how to take advantage of free time of persons with intellectual disability finishes the theoretical part. The empirical part is dedicated to a research. A qualitative methodology has been used. Its aim is to analyze an adaptation of persons with intellectual disability to a mentioned environment. The chapter is finished with recommendation for a special pedagogical training.

Klíčová slova: mentální postižení, Downův syndrom, adaptace, tábor, hra, motivace, volnočasové aktivity, intellectual disability, Down syndrome, adaptation, camp, game, motivation, free time activities

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 01:36, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz