Theses 

Adaptace osob se středně těžkým mentálním postižením v prostředí letního pobytového tábora pro osoby s mentálním postižením – Bc. Veronika Chudáčková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Chudáčková

Master's thesis

Adaptace osob se středně těžkým mentálním postižením v prostředí letního pobytového tábora pro osoby s mentálním postižením

Adaptation of people with moderate intellectual disability in a summer camp for people with mental disabilities

Abstract: Diplomová práce se zabývá procesem adaptace osob se středně těžkým mentálním postižením v prostředí letního pobytové tábora pro osoby s mentálním postižením. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je zaměřena primárně na mentální postižení přesněji na středně těžké mentální postižení. Popisuje osobnost jedince s mentálním postižením. Ve dvou případech u zkoumaných jde o postižení Downovým syndromem, kterému je zde věnována jedna z podkapitol. Další kapitola specifikuje pojem adaptace, jeho problematiku ve spojení s mentálním postižením. Teoretickou část uzavírá kapitola o možnostech využití volného času jedinců s mentálním postižením a o organizaci tábora. Empirická část je věnována výzkumnému šetření. Využita je kvalitativní metodologie. Klade si za cíl analyzování adaptace osob s mentálním postižením na uvedené prostředí. Kapitolu uzavírá doporučení pro speciálněpedagogickou praxi.

Abstract: My master's thesis deals with a process of adaptation of persons with moderate intellectual disability to an environment of a summer camp for persons with intellectual disability. The thesis is divided into a theoretical part and an empirical part. The theoretical part primary focuses on intellectual disability more on moderate intellectual disability. It describes an individual with intellectual disability. There are two causes which research Down syndrome which I have dedicated one part. Another chapter specifies a word adaptation, its problems in connection of intellectual disability. The chapter of possibilities how to take advantage of free time of persons with intellectual disability finishes the theoretical part. The empirical part is dedicated to a research. A qualitative methodology has been used. Its aim is to analyze an adaptation of persons with intellectual disability to a mentioned environment. The chapter is finished with recommendation for a special pedagogical training.

Keywords: mentální postižení, Downův syndrom, adaptace, tábor, hra, motivace, volnočasové aktivity, intellectual disability, Down syndrome, adaptation, camp, game, motivation, free time activities

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 16:47, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz