Bc. Kateřina Trochtová

Diplomová práce

Perspektivy dalšího rozvoje euroregionu Bílé-Biele Karpaty

Perspectives of next development of the Euroregion Bílé-Biele Karpaty
Anotace:
Předmětem diplomové práce Perspektivy dalšího rozvoje Euroregionu Bílé-Biele Karpaty je zhodnocení dosavadních přínosů přeshraniční spolupráce v rámci tohoto euroregionu. Pozornost je věnována i kvalitě přeshraniční spolupráce a možnostem jejího dalšího rozvoje v daném euroregionu. Významnou součástí práce je i charakteristika Euroregionu Bílé-Biele Karpaty (ER BBK), které předchází seznámení se s …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis " Perspectives of next development of the Euroregion Bílé Karpaty-Biele Karpaty" is assessment of actual advantages of cross-border cooperation in terms of the Euroregion. Attention is paid to the quality of cross-border cooperation and possibilities of its next development in the Euroregion. Important part of my submitted thesis is also charasterization of ER BBK, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta