Michaela Šimůnková

Diplomová práce

Podpora rodin s dětmi v ČR v letech 2005-2016

Support of families with children in the Czech Republic in 2005-2016
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit systém podpory rodin s dětmi v České republice a její vývoj od roku 2005. Zaměřuje se na změny, které proběhly v přímé a nepřímé finanční podpoře rodin ze strany státu, jejich dopady na rodiny i na státní výdaje. Dále analyzuje faktory, které mohou vést k lepší slučitelnosti práce a rodinného života v porovnání s evropskými zeměmi. Vyvozuje, že ve většině vybraných …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the system of support for families with children in the Czech Republic and its development since 2005. It focuses on changes in direct and indirect financial support of families by the state, its impacts on families and on state expenditures. It also analyzes factors that can lead to a better compatibility between work and family life compared to other European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: Vojtěch Krebs
  • Oponent: Lucia Bartůsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75531