Mgr. Jana Válková

Rigorózní práce

Childcare policies and work-life balance: different perspectives

Childcare policies and work-life balance: different perspectives
Anotace:
Předložená práce se zaměřuje na politiky péče o děti a rovnováhu pracovního a soukromého života z pohledu různých aktérů. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je zde konceptualizována jako akční systém, ve kterém je rovnováha mezi prací a pečovatelskými závazky mediována dostupnými zdroji a institucionálním rámcem. Politika péče o děti je považována za zásadní pro sladění pracovního a soukromého …více
Abstract:
The presented thesis focuses on childcare policies and work-life balance from the perspectives of various actors. Work-life balance is conceptualised here as an action system in which the equilibrium between work and care duties is moderated by the available resources and societal governance. Childcare policy is considered to be crucial for work-life balance both in terms of policy measures and their …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 12. 2017
  • Oponent: Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D., prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií