Bc. Jana Suchánková

Diplomová práce

Opatření obecné povahy coby právní forma územního plánu

Measures of a General Nature as a Legal Form of Regional Plan
Anotace:
Práce se zabývá opatřením obecné povahy a jeho využíváním v územním plánování, především při vydávání územních plánů. Je nastíněn územně plánovací proces a následně způsob soudního přezkumu územních plánů. Práce dále vymezuje nejčastějších chyby obcí, kterých se dopouští při vydávání opatření obecné povahy. Na závěr je popsán územně plánovací proces obce Vysoká nad Labem.
Abstract:
This work deals with the measures of a general nature and its use in land use planning, particularly the issue of regional plans. It outlines the land use planning process and subsequently way of judicial review of regional plans. The work also identifies the most common mistakes municipalities, which commits the issuing of the measures of the general nature. Finally, it describes the land use planning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jana Janderová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Suchánková, Jana. Opatření obecné povahy coby právní forma územního plánu. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Urbanismus