Mgr. Kateřina Černíková

Diplomová práce

Opatření obecné povahy jako forma činnosti veřejné správy

General Measure as a Form of Public Administration
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou právní úpravy institutu opatření obecné povahy se zaměřením na judikatorní a doktrinální výklady vybraných problematických ustanovení dotčených právních předpisů. Vedle vymezení pojmu opatření obecné povahy se v práci věnuji procesu jeho tvorby. Součástí práce je rovněž analýza možností přezkumu opatření obecné povahy s důrazem na jejich vzájemný vztah a efektivnost …více
Abstract:
This dissertations deals with the analysis of the legislation related to the institute of the general measure focusing on judicial and doctrinal interpretations of the selected problematic provisions of the related legislation. In this thesis I deal with both the definition of the general measure and the proces of its creation. This thesis also analyzes the possibilities of the review of general measure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo