Bc. Veronika Matoušková

Diplomová práce

Příčiny fluktuace zaměstnanců v podniku

Causes of employees' turnover in a company
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Příčiny fluktuace zaměstnanců v podniku“ je analýza dobrovolných odchodů zaměstnanců z podniku a navržení doporučení vedoucí ke snížení fluktuace zaměstnanců. Teoretická část práce představuje pojem fluktuace, příčiny dobrovolných odchodů, negativní i pozitivní stránku tohoto jevu, možnosti její eliminace a dále vztah mezi pracovní spokojeností a fluktuací zaměstnanců. Druhá …více
Abstract:
The object of the thesis „Causes of employees´ turnover in a company“ is to analyze voluntary leaves of employees and to suggest recommendations to reduce staff turnover. The theoretical part introduces the concept of turnover, causes of voluntary leaves, both positive and negative aspects of this phenomenon, the possibilities of its elimination, and the significant relationship of the job satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management