Bc. Veronika Matoušková

Master's thesis

Příčiny fluktuace zaměstnanců v podniku

Causes of employees' turnover in a company
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Příčiny fluktuace zaměstnanců v podniku“ je analýza dobrovolných odchodů zaměstnanců z podniku a navržení doporučení vedoucí ke snížení fluktuace zaměstnanců. Teoretická část práce představuje pojem fluktuace, příčiny dobrovolných odchodů, negativní i pozitivní stránku tohoto jevu, možnosti její eliminace a dále vztah mezi pracovní spokojeností a fluktuací zaměstnanců. Druhá …more
Abstract:
The object of the thesis „Causes of employees´ turnover in a company“ is to analyze voluntary leaves of employees and to suggest recommendations to reduce staff turnover. The theoretical part introduces the concept of turnover, causes of voluntary leaves, both positive and negative aspects of this phenomenon, the possibilities of its elimination, and the significant relationship of the job satisfaction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
  • Reader: prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta