Lukáš Jahoda

Master's thesis

Moderní Java frameworky pro front-end webových aplikací

Modern Java frameworks for front-end of web applications
Anotácia:
Cílem této práce je analýza vybraných frameworků pro vývoj moderních webových aplikací na platformě Java se zaměřením na stranu klienta. Práce je doplněna o vhodně zvolené příklady zdrojových kódů, které čtenáři napomohou k dotvoření vlastního pohledu na dané frameworky a zároveň mohou posloužit jako tutoriály. Úvodní část se zaměřuje na trendy moderních webových aplikací a to zejména na straně klienta …viac
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of selected frameworks for the development of modern web applications on the Java platform focusing on the front-end. The work is complemented by well-chosen source code examples that help the reader to create one's own view of the frameworks and it can also server as a tutorial. Introductory section focuses on the trends of modern web applications, especially …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedúci: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Jan Mittner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40766

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Aplikovaná informatika / Podniková informatika