Bc. Soňa Muroňová

Diplomová práce

Vývojové trendy v poptávce po hotelových službách

Changing trends in demand for hotel services
Anotace:
Diplomová práce Vývojové trendy v poptávce po hotelových službách je zaměřena na současné trendy v hotelových službách. Především na moderní technologie, a to samooslužné recepce, propojené dveřní systémy, webové aplikace a další. Nabídka služeb v hotelech je porovnávána za pomocí excelových tabulek a statistického programu. Práce má čtyři části. Je rozdělena na část teoretickou, metodologicko-analytickou …více
Abstract:
Master thesis Changing trends in demand for hotel services focuses on current trends in hotel services. Especially on modern technologies, namely self-service reception, interconnected door systems, web applications and others. The services offer in hotels is compared using excel spreadsheets and statistical software. The thesis has four main parts. It is divided into theoretical, methodological-analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/lfh2l/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Máče, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová a ekonomická

Vysoká škola hotelová a ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Management hotelnictví a lázeňství