Bc. Michal Štefka

Diplomová práce

Rizikový kapitál a jeho využití v ČR

The Venture Capital in the Czech Republic and its Utilization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou trhu rizikového kapitálu v České republice v kontextu mezinárodního srovnání. Rozebírá problematiku financování podniků rizikovým kapitálem. Popisuje vývojové typy rizikového kapitálu a subjekty působící na trhu. Vysvětluje, proč je rizikový kapitál důležitý pro malé a sřední podnikatele. V práci stručně poukazujeme na vývoj a aktuální stav využíáná rizikového kapitálu …více
Abstract:
The diploma thesis offers a analysis of the venture capital market in the Czech republic and its comparison with other countries. We go into the problem of corporate the financing by the venture capital. We describe the types and subjects on the market of the venture capital and we explain why private equity is important for development of small and medium-sized enterprises. Also we shortly show to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 10. 2012
  • Vedoucí: Ing. Karel Mráček, CSc.
  • Oponent: PhDr. Karel Preuss, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS