Věra Kratochvílová

Bakalářská práce

Úroveň dentální hygieny u dětí do 10 let

The level of dental hygiene among children under 10 years
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na úroveň dentální hygieny u dětí do 10 let. Teoretická část se v úvodu zabývá anatomickým popisem dentice, jejím vývojem a funkcí. Zmíněny jsou nejčastější patologie, se zaměřením na zubní kaz, s popisem jeho příčin a možností prevence. Další kapitoly se věnují dentální hygieně, se specifikací pro dětský věk. Zabývají se rozborem dentálních pomůcek i technik čištění. Závěr …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the level of dental hygiene in children under 10 years of age. At its beginning, the theoretical part provides anatomical description of the dentition, and it also describes its development and functions. Furthermore, the most common pathological phenomena are listed, focusing on dental caries, explaining its causes and offering prevention options. The following chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Chrudimská, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kratochvílová, Věra. Úroveň dentální hygieny u dětí do 10 let. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra