Bc. Monika BABICOVÁ

Diplomová práce

Vliv organizace pigment-proteinových komplexů na účinnost přenosu a využití excitační energie

The effect of organization of pigment-protein complexes on efficiency and utilization of excitation energy
Anotace:
Tématem, kterým se zabývá tato práce, je účinnost přenosu excitační energie v závislosti na zastoupení pigment-proteinových komplexů. V teoretické části práce je rozpracována problematika struktury pigment-proteinových komplexů (PPC) v thylakoidní membráně. V dalších kapitolách jsou popsány způsoby přenosu excitační energie v PPC, které je vhodné studovat pomocí excitačních a emisních spekter. Jedna …více
Abstract:
The main objective of this thesis was to study the efficiency of excitation energy transfer in dependence on structural organization of pigment-protein complexes (PPC). In theoretical part of this work is mentioned the structure of PPC in tylakoid membrane. In the next chapter the ways of excitation energy transfer, that can be studied by fluorescence spectra, are described. One section is also focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
Zveřejnit od: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABICOVÁ, Monika. Vliv organizace pigment-proteinových komplexů na účinnost přenosu a využití excitační energie. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta