Denis HAVLENA

Bakalářská práce

Zastoupení fotosyntetických pigmentů a spektroskopické vlastnosti pigment-proteinových komplexů tylakoidní membrány vyšších rostlin

Photosynthetic pigments composition and spectroscopic properties of pigment-protein complexes from thylakoid membranes of higher plants
Anotace:
Fotosystém I a II účastnící se světelné fáze fotosyntézy jsou klíčové pigment-proteinové komplexy (PPC) lokalizované v tylakoidní membráně. Nedávno bylo zjištěno, že u různých druhů vyšších rostlin (smrk ztepilý, ječmen jarní) se mohou výrazně lišit jak strukturní tak i funkční vlastnosti PPC v tylakoidní membráně (struktura PSII-LHCII superkomplexu, termostabilita PSII, rychlost indukce tepelné disipace …více
Abstract:
Photosystem I and II involved in the light phase of photosynthesis are key pigment-protein complexes (PPC) embedded in the thylakoid membrane. Recently it was found that in different species of higher plants (spruce, spring barley) can be significantly different structural and functional properties of PPC in thylakoid membrane (structure of PSII-LHCII supercomplex, thermostability of PSII, the rate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Václav Karlický

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLENA, Denis. Zastoupení fotosyntetických pigmentů a spektroskopické vlastnosti pigment-proteinových komplexů tylakoidní membrány vyšších rostlin. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta