Mgr. Lenka Malárová

Diplomová práce

Vliv římského práva v oblasti věcných práv v chystané kodifikaci občanského práva

Roman Law Influence upon the Rights in rem in the Prepared Codification of Civil Law
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vysledovat, zda do oblasti věcných práv v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) pronikly prvky římského práva. Práce se po formální stránce dělí do pěti samostatných kapitol. První kapitola je věnována otázce vhodné terminologie pro označení procesu pronikání římského práva a jeho významu pro domácí právní vývoj od středověku po současnost. Obsahem druhé kapitoly …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out, whether in the field of iura in re in the czech new civil code (act. No. 89/2012 Coll.) are elements of Roman law. This work is formally divided into five separate chapters. The first chapter is devoted to the question of appropriate terminology, which can be used for appellation the process of penetration of Roman law. In this chapter is also included history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta