Ing. Martin Kubek

Bakalářská práce

Podnikatelský plán

Business plan
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to elaborate a business plan for a manufacturing concern that is planning to buy new machinery. It is a feasibility-study, which means that this plan follows only a certain part of business. The thesis is divided in two main parts. First theoretical part derives information from literature, thereafter this information is used for elaborating the business plan …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie podnikateľského plánu pre výrobný podnik, ktorý plánuje zakúpenie nového strojného zariadenia. Ide o štúdiu uskutočniteľnosti, preto plán sleduje iba určitý úsek podniku. Práca je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá teoretická časť čerpá poznatky z odbornej literatúry, ktoré sú následne využité na vypracovanie podnikateľského plánu v praktickej časti práce. …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management