Kamila Kubíková

Bakalářská práce

Návrh marketingového mixu a doporučení pro Tatsuno Europe a.s.

Marketing Mix of the Tatsuno Europe a.s.
Anotace:
Práce se zabývá problematikou marketingového mixu společnosti TATSUNO EUROPE a.s. První část je věnována teoretickým východiskům marketingu, marketingového mixu, analýzám makroprostředí a mikroprostředí a SWOT analýze. Druhá část pak využívá teoretických poznatků k vytvoření jednotlivých analýz. Na základě všech vytvořených analýz je předložen návrh a doporučení nového marketingového mixu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the marketing mix of the TATSUNO EUROPE a.s. The first part describes the theoretical starting points of marketing, marketing mix, analyzes of macro-environment and micro-environment and SWOT analysis. The second part uses the theoretical knowledge to create individual analyzes. Based on all created analyzes, a new marketing mix proposal and recommendations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Krejčíř

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING