Bc. Martin CENKL

Master's thesis

1.Teoretická část: Noise, destrukce, obrazová chyba ve videoklipu a krátkých filmových formách 2.Praktická část: Projekt Alice - soubor 3 videoklipů, kamera

1.Theoretical Part: Noise, destruction, image failure in music videos and short film forms 2. Practical Part: project Alice - Collection of Music Videos
Abstract:
1.diplomová práce objasní a bude se zabývat současnými tendencemi ve videoklipu a krátkých vizuálních formách z pohledu kameramanského a vizuálního.Téma vizuality v klipech se úzce zaměří na prvky jako Noise, destrukce, obrazová chyba a jejich vliv a působení na diváky. 2.Projekt ALICE je hudebno-vizuální dílo, které bude zakončeno 3 vizuálními klipy na pokračování s obrazově rozbitým charakterem. …more
Abstract:
1.This dissertation will explain and be concerned with contemporary tendences in videoclip and short film forms from visual and photographic view.The theme of videoclip visuality will specialize in elements: Noise, destruction, picture error and its influence to viewers. 2.ALICE project is musical-visual work, which will terminate by 3 videoclips on continue with destruction character in visuality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 9. 2011
Accessible from:: 15. 9. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Juraj Fandli

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CENKL, Martin. 1.Teoretická část: Noise, destrukce, obrazová chyba ve videoklipu a krátkých filmových formách 2.Praktická část: Projekt Alice - soubor 3 videoklipů, kamera. Zlín, 2011. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 09. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 9. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / field:
Theory and Practice of Audiovisual Arts / Film Photography

Theses on a related topic