Mgr. Vladislava Vondrová

Diplomová práce

Na hraně digitální propasti: sociálně vyloučená riziková mládež v informační společnosti

On the edge of the digital divide: Barriers in accessing ICT among social excluded at-risk youth
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem digitální exkluze u sociálně vyloučené rizikové mládeže. Téma práce je uchopeno skrze sociálně-ekologickou perspektivu a perspektivu resilience. Cílem práce je blíže rozkrýt, jaké bariéry existují v přístupu k ICT u sociálně vyloučené rizikové mládeže, a jaká je povaha těchto bariér. V návaznosti na sociálně-ekologickou perspektivu jsou uvažovány vnitřní …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the following topic: social exclusion among social excluded youth at-risk. Social-ecological approach and resilience approach are used in diploma thesis. The aim of diploma thesis is to find out, which barriers in ICT accesses exist, and what their nature is. Following social-ecological approach inner and outer barriers to ICT access are discussed. Following perspective of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Monika Punová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce