Petr Velek

Diplomová práce

Ekonomická analýza projektu vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe

Economic analysis of water corridor Danube – Oder – Elbe
Anotace:
Diplomová práce usiluje o komplexní posouzení nákladů a přínosů projektu průplavního spojení řek Dunaj, Odra a Labe jsouc součástí kýženého rozsahu infrastruktury evropských vnitrozemských vodních cest dle dohody AGN ratifikované ČR v devadesátých letech dvacátého století. V první části elaborát popisuje genezi projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe a představuje nástroje teoreticko-metodologického aparátu …více
Abstract:
Diploma's thesis deals with a complex examination of costs and benefits of the project of intended canal interconnection of the rivers Danube, Oder and Elbe being a part of the desired degree of infrastructure of inland waterway under the AGN agreement ratified by the Czech Republic in the nineties of the twentieth century. In the first part, the paper describes the genesis of the project of the canal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2015
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Vladimír Folk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55644

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management