Bc. Lucie Štromajerová

Bachelor's thesis

Motivace matek pro výběr základní školy s Montessori vzdělávacím programem

Mothers motivation for choosing elementary school with Montessori educational programme
Anotácia:
Tato teoreticko-empirická bakalářská práce se zabývá motivací matek pro výběr základní školy s Montessori vzdělávacím programem. Cílem práce bylo zjistit, co motivuje matky k výběru této základní školy. Teoretická část práce je zaměřena na školní a rodičovské mechanismy výběru základní školy a na charakteristiku Montessori pedagogiky. Empirická část se zabývá metodologií a výsledky provedeného výzkumu …viac
Abstract:
This theoretical-empirical bachelor´s thesis deals with mothers motivation for choosing elementary school with Montessori educational programme. The aim of this thesis was to find out what motivates mothers for choosing aforementioned elementary school. Theoretical part focuses on school and parents mechanisms of choosing elementary school and on characteristic of Montessori education. Empirical part …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Ingrid Čejková
  • Oponent: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta