Bc. Miroslava Hanková

Diplomová práce

Menová integrácia v Európskej únii - história, súčasnosť, perspektívy

Monetary Integration in the European Union - Past, Present, Perspectives
Abstract:
HANKOVÁ, Miroslava: Monetary integration in the European Union – Past, Present, Perspectives [Thesis]. Banking Institute University of Prague, Foreign University Banska Bystrica. Department of Finance, Accounting and Insurance. Tutor: Ing. Valér Demjan. PhD. : Year defense: 2013. Numbers of pages: This thesis deals with the concept of economic integration, namely the degree of evolution of monetary …více
Abstract:
HANKOVÁ, Miroslava: Menová integrácia v Európskej únii – história, súčasnosť, perspektívy. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Valér Demjan, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán Diplomová práca sa zaoberá pojmom ekonomická integrácia, konkrétne vývojovým stupňom menovej integrácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK