Jana Hůlová

Bakalářská práce

Strategie vytváření vztahu se zákazníkem

The strategy of managing customer relationships
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá identifikací potřeb a vyhodnocením postupů vedoucích k vybudování a upevňování vztahu mezi vnitřními i vnějšími zákazníky podniku. Představuje vliv jednotlivých nástrojů a technik využívaných k rozvoji vztahů napříč podnikem i se svými zákazníky. Závěrem shrnuje, za jakých podmínek lze získané zkušenosti využít v dalších oborech.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the identification of needs and evaluation of procedures leading to building and consolidating the relationship between internal and external customers of the company. It represents the influence of individual tools and techniques used to develop relationships across the company and with their customers. In conclusion it summarizes the conditions under which the acquired …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní