Marcela Kuviková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Kompetence mentora odborných praxí sociální práce z pohledu studentů

Anotace:
Absolventská práce je kvalitativním výzkumem zabývajícím se kompetencemi mentorů. Cílem práce je zjistit, jaké kompetence vyžadují studenti sociální práce od svých mentorů odborných praxí. V práci se zabývám mentorem, mentoringem odborných praxí v sociální práci a kompetencemi mentora. Dále představuji metodologii výzkumu a interpretuji získaná data od respondentů. V závěru shrnuji kompetence, které …více
Abstract:
This graduate thesis is a qualitative research which deals with the competencies of mentors. The aim of this thesis is to identify the competencies which students of social work require from their mentors of internship. In this thesis I focus on mentor, mentoring of internship in social work and competencies of mentor. Then I present the research methodology and interpret the data obtained from respondent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Ochmannová
  • Oponent: Mgr. Tereza Malochová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc