Martina Obdržálková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Projekt výzkumu přínosu odborné praxe studentů 2. ročníku oboru CHASOP na CARITAS - Vyšší odborné škole sociální Olomouc pro pracoviště odborných praxí

Anotace:
Tato absolventská práce slouží jako projekt kvalitativního výzkumu, který je součástí bakalářské práce. Tématem těchto prací je přínos odborné praxe studentů vybraným pracovištím. Práce je rozdělena na část teoretickou a metodologickou. V teoretické části se zaměřuji na CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální Olomouc a její systém vedení odborné praxe. Další kapitola je věnována odborné praxi v sociální …více
Abstract:
This graduation thesis serves as a qualitative research project, which is a part of the thesis. The theme of this work is the benefit of practical training of students at selected workplaces. The work is divided into theoretical and methodological part. The theoretical part I focus on the CARITAS - College of Social Work Olomouc and its system of management of professional practice. Another chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Štěpánková
  • Oponent: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc