Ing. Bc. Patrik TÉGL

Diplomová práce

Místní a krajské referendum

Local and Regional Referendum
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku právní úpravy institutu místního a krajského referenda na území České republiky. Práce se věnuje postupu při organizování referenda na místní i regionální úrovni, soudní ochraně v otázkách referenda a dalším související otázkám. Platná právní úprava místního referenda je následně komparována s právní úpravou ve zvolených zahraničních právních řádech. V práci …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of legal regulation of the institute of local and regional referendum in the territory of the Czech Republic. The paper deals with the organization of the referendum at local and regional level, judicial protection on referendum issues and other related issues. The current legal regulation of the local referendum is then compared with the legislation in the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TÉGL, Patrik. Místní a krajské referendum. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/