Mgr. Kateřina Fučíková

Diplomová práce

Zákon o státní službě - vybrané aspekty

The Civil Service Act - Selected Aspects
Anotace:
Předkládaná práce je zaměřena na vybrané aspekty zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů. Vybranými aspekty jsou průběh legislativního procesu, vliv nové právní úpravy státní služby na organizační strukturu Úřadu práce České republiky se zaměřením na Krajskou pobočku Úřadu práce České republiky v Českých Budějovicích. Posledním vybraným aspektem je hodnocení naplnění stanovených …více
Abstract:
Hereby presented paper is focusing on selected aspects of the law about state service, 234/2014 Sb. These selected aspects are the legislation process and the influence of a new edit of the state service law on the organisational structure of the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, specifically its local branch in Ceske Budejovice. The last aspect is the evaluation of fulfilling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta