Mgr. Petr Bureš

Bakalářská práce

Koncepce tematické mapy vybraného prvku energetické infrastruktury střední Evropy.

Concept of thematic map of selective element of energy infrastructure in Central Europe.
Anotace:
Bakalářská práce Koncepce tematické mapy vybraného prvku energetické infrastruktury střední Evropy popisuje a podrobně hodnotí vybrané tematické mapy zabývající se vodní energetikou v různých státech Visegrádské skupiny. Na základě analýzy současného i staršího kartografického zpracování hydroenergetické problematiky na různých tematických mapách tato bakalářská práce popisuje postup tvorby vlastní …více
Abstract:
Bachelor thesis Concept of thematic map of selective element of energy infrastructure in Central Europe describes and evaluates in detail the selected thematic maps dealing with the hydropower issues in different countries of the Visegrad group of countries. Based on the analysis of the present and the past cartographic elaboration of hydropower issues in different thematic maps this bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika