Veronika SÖCHTIGOVÁ

Bakalářská práce

Kontaktní centrum jako alternativa výchovy mládeže s nařízenou ústavní výchovou

Contact center as an alternative for upbringing youth with ordered institutional care
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Kontaktní centrum jako alternativa výchovy mládeže s nařízenou ústavní výchovou" si klade za cíle zhodnotit činnost kontaktních center a specifika jejich klientů. Předmětem práce je také zjistit postoje pracovníků výchovných ústavů, klady, zápory a bariéry pro rozšíření tohoto typu péče s problémovou mládeží. Obsahem práce je definice ústavní výchovy, jejích cílů a také zařízení …více
Abstract:
Final thesis "Contact Center as an alternative for upbringing youth with ordered institutional care" is focused on evaluation of work done in Contact center and some specifics of their clients. The aim of the thesis is to determine attitude of educational workers, pros and cons as well as barriers for further expansion of this kind of care for troubled youth. The subject is to define the institutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Balek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SÖCHTIGOVÁ, Veronika. Kontaktní centrum jako alternativa výchovy mládeže s nařízenou ústavní výchovou. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická