Bc. Eva Kyselová

Bakalářská práce

Pád komunistického režimu v Liberci z pohledu spontánních pramenů

The Fall of the Communist Regime in Liberec in the View of the So Called Spontaneous Sources
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pádem komunistického režimu v Liberci z pohledu spontánních pramenů. Jádro práce tvoří zeditované a zanalyzované prameny spontánního charakteru. Jedná se o prameny libereckého původu i prameny pocházející z jiných okresů, které se v Liberci vyskytovaly. Edice je strukturovaná do třech oddílů na plakáty, letáky a transparenty. Jednotlivé dokumenty jsou řazeny podle chronologického …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the fall of the communism in Liberec in point of view of so called spontaneous sources. The core of this thesis are edited and analyzed sources of spontaneous character. These are sources of Liberec origin and sources of others districts, which occured in Liberec. The edition is structured to three sections: posters, handouts and banners. These documents are sorted to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2013
Zveřejnit od: 25. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kyselová, Eva. Pád komunistického režimu v Liberci z pohledu spontánních pramenů. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 7. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / český jazyk - historie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.