Bc. Veronika Bednářová

Diplomová práce

Modelování a měření operačního rizika v pojišťovnictví

Operational risk modelling and assessment in insurance
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Modelování a měření operačního rizika v pojišťovnictví“ je hodnocení možných metod měření a modelování rizika pro operační ztráty komerčních pojišťoven. První část práce se zabývá teoretickými východisky pro měření a modelování rizika a představuje jednotlivé možné metody vhodné pro použití v oblasti operačních ztrát. V druhé části práce je nejvhodnější metoda modelování …více
Abstract:
The subject of the thesis „Operational risk modelling and assessment in insurance“ is the evaluation of possible methods of measurement and risk modelling for operational losses of commercial insurance companies. The first part of the thesis deals with the theoretical bases for risk measurement and modelling and represents individual possible methods suitable for use in the area of operational losses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Oleg Deev
  • Oponent: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta