Theses 

Záškoláctví jako sociálně patologický jev – Bc. Lenka Klumpnerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby

Bc. Lenka Klumpnerová

Diplomová práce

Záškoláctví jako sociálně patologický jev

Truancy as a socially pathological phenomenon

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou záškoláctví na střední odborné škole, středním odborném učilišti a gymnáziu. Je členěna do čtyř kapitol. Přičemž první tři kapitoly obsahují teoretická východiska diplomové práce a čtvrtá kapitola vlastní výzkumné šetření na výše uvedených typech škol.

Abstract: My graduation theses deals with the issue of truancy occurring at a secondary school of specialized education, secondary school of apprentice training and a high school. The thesis is divided into four chapters. The first three chapters detail theoretic basis of the thesis and the fourth chapter introduces my own research accomplished at the above stated types of schools.

Klíčová slova: Období adolescence, osobnost učitele, rodina, rodinná výchova, volba povolání, možnosti zdělávání, poruchy učení, výchovný poradce, chování, poruchy chování, záškoláctví./Period of adolescence, teacher’s persona, family, family upbringing, choice of occupation, educational possibilities, learning disorders, educational consultant, behaviour, behaviour disorders, truancy.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Alena Šafrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 11:25, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz