Mgr. Bc. Iveta Bučková

Master's thesis

Využití arteterapeutických metod ve výtvarné práci s žáky s grafomotorickými obtížemi či dysgrafií

The use of arteterapeutic methods during art classes with pupils having grafomotorical problems or dysgraphia
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tím, jak využít arteterapeutických metod při práci s žáky, kteří mají diagnostikované grafomotorické obtíže nebo dysgrafii. Celá práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části nalezneme sedm kapitol, které se zabývají arteterapií, dysgrafií, psychologií dítěte, vývojem dětské kresby, psychomotorikou, prvky hudebně pohybovými a písmem v obrazech. V …more
Abstract:
This thesis focuses on the use of art therapeutic methods during lessons with pupils having grafomotorical problems or dysgraphia. The whole thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part consists of seven chapters which deal with art therapy, dysgraphia, child´s psychics, child´s drawing development, psychomotorics, music-locomotive skills and script in pictures. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2014
  • Supervisor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta